NieuwsAangepaste regels voor erkenning koeltechnieken in Vlaanderen

De nieuwe regels hebben consequenties op de methodieken en procedures voor het verkrijgen of behouden van een erkenning als koeltechnisch bedrijf, evenals voor de bedrijven en technici die erkend zijn via de gelijkwaardigheidsregels.

Hieronder vindt u de 9 belangrijkste aangepaste regels:

 • Aangepaste bijzondere erkenningsvoorwaarden
 • Aangepaste alegemene en bijzondere gebruikseisen
 • De erkenningen zijn van onbepaalde duur
 • Vijfjaarlijkse toezichtsretributie te betalen, per erkende technicus en koeltechnisch bedrijf
 • Nieuwe regels m.b.t. de wederzijdse erkenning
 • Werkzaamheden onder erkenning wordt uitgebreid
  • koeltechnici: installatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole, reparatie en buitendienststelling
  • koeltechnische bedrijven: installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling
 • Correct invullen van het installatiegebonden logboek: een hogere verantwoordelijkheid voor het koeltechnisch bedrijf én nu ook de koeltechnicus
 • Koeltechnici: het slagen voor een vijfjaarlijks actualisatie-examen blijft behouden. Ook voor koeltechnici met een Europees certificaat is dit vanaf heden van toepassing.
 • Het examen wordt uitgebreid met thema's rond het gebruik van alternatieve middelen, alsook het veilig omgaan ermee

Aangepaste regels voor erkenning koeltechnieken in Vlaanderen
De volledige besluitteksten vindt u via de Vlaamse Milieunavigator
De volledige besluitteksten vindt u via de Vlaamse Milieunavigator
VLAREL: uitgebreide verduidelijking

VLAREL: uitgebreide verduidelijking