EPBD

EPBD

De Lossnay RVX-units types 350, 500, 800 en 1000 m³/h voldoen aan de norm NBN-EN 308. De rendementen volgens die norm kan u terugvinden op de EPB productgegevensdatabank van de 3 gewesten.