Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. U kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen door deze voor dit domein te wissen. Instructies vindt u hier.

NieuwsVlaams besluit om airco's te laten keuren

Bevoegde deskundige keuring airco >12kW
Vlaanderen heeft de Europese verordening 2002/91 in verband met de energieprestatienormen van gebouwen gedeeltelijk omgezet in een besluit door de airconditioners met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW regelmatig energetisch verplicht te laten keuren. Zo willen ze een optimale afstelling bereiken voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw.

Hoe moet de keuring gebeuren?
De keuring van de airco's moet gebeuren door een bevoegde deskundige aan de hand van een rekenblad.
Op basis van het inbrengen van een aantal gegevens (lees veel gegevens) over de airconditioners en het gebouw in dit rekenblad, zal een advies opgesteld worden. Het volgen van het advies leidt tot een energiebesparing.

Wat is een 'bevoegde deskundige'?
Een bevoegde deskundige is een persoon die voldoet aan minsteens één van de volgende voorwaarden:

 • een gecertificeerd koeltechnicus met een certificaat van cat. 1 of 2 
 • een bachelor in de elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering behaald hebben
 • een diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriële koeltechnieken of koeltechnische installaties behaald hebben
 • één van de volgende door de Vlaamse overheid erkende getuigschriften behaald hebben:
  • een getuigschrift van technicus klimaatbeheersing - airconditioning
  • een getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen
  • een getuigschrift van koeltechnicus
  • een modulegetuigschrift airco
 • in het volwassenonderwijs het diploma van koeltechnieker, het certificaat van aircotechnicus of het certificaat van koeltechnicus behaald hebben
 • onderdaan zijn van een EU-lidstaat en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere EU-lidstaat verplicht wordt gesteld voor de keuring van airconditioningsystemen zoals bedoeld in artikel 9 en 10 van de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen
 • minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben over onderhoud en afregelaspecten van airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW
Hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?
Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW regelmatig gekeurd worden door een bevoegde deskundige.

Vanaf 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:
Nominaal koelvermogen frequentie
> 12kW en < 50kW iedere 5 jaar
≥ 50kW en < 250kW iedere 3 jaar
≥ 250kW iedere 2 jaar


Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden.

Het rekenblad kan gedownload worden via de website van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Vlaams besluit om airco's te laten keuren