Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. U kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen door deze voor dit domein te wissen. Instructies vindt u hier.

NieuwsNieuwe energie-efficiëntieklassen voor lucht-lucht warmtepompen

Door de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG stelt de Europese Unie eisen vast inzake ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Deze richtlijn is een onderdeel van de 20-20-20-doelstellingen, die bepalen dat tegen 2020 de CO2-uitstoot en het energieverbruik met 20 % moeten verminderen en dat het aandeel aan hernieuwbare energieën met 20 % moet toenemen (telkens in vergelijking met 1990).

In dat verband heeft de EU ook warmtepompen behandeld, die een niet verwaarloosbaar aandeel van de totale energiebehoefte van de EU verbruiken.
Concrete maatregelen voor energiegerelateerde toestellen worden in zogenaamde uitvoeringsverordeningen vastgelegd. Voor de markt van lucht-lucht warmtepompen en/of airconditioners tot 12 kW koelvermogen geldt Verordening 626/2011. Deze verordening bepaalt vereisten voor de toestellen, die vanaf 1 januari 2013 in de Europese Unie worden ingevoerd.

In een eerste fase moeten warmtepompen met een vermogensbereik tot 12 kW koelvermogen vanaf 1 januari 2013 specifieke rendementsgrenswaarden respecteren. Vanaf vermoedelijk 1 januari 2014 treedt de tweede fase met hogere grenswaarden in werking. Deze grenswaarden werden vakkundig bepaald aan de hand van jaarrendementen voor het koelen en verwarmen en vervangen de huidige EER- en COP-waarden.
Het belangrijkste verschil tussen de oude (EER & COP) en de nieuwe (SEER & SCOP) meetmethode is dat ook de werking bij gedeeltelijke belasting kan worden beoordeeld. Zo kunnen onze invertertoestellen hun troeven volledig uitspelen.


Wat zijn de gevolgen van de richtlijn voor ons productgamma?
Al vanaf 1 april 2012 hebben wij ons productgamma aangepast en in onze overzichtscatalogus enkel energie-efficiënte invertertoestellen aangeboden. Ruim voor de inwerkingtreding van de richtlijn zullen wij de SEER- en SCOP-waarden beschikbaar maken en de productdocumentatie aanpassen.

Mogen ook toestellen zonder SCOP- en SEER-gegevens worden gebruikt?
Alle toestellen die voor 1 januari 2013 in de Europese Unie werden ingevoerd, mogen gebruikt worden.

Waarvoor staan SCOP en SEER?
SCOP staat voor Seasonal Coefficient of Performance en geeft de efficiëntie tijdens de verwarming weer. De efficiëntie tijdens het koelen wordt aangegeven door de Seasonal Energy Efficiency Ratio, afgekort met SEER. Deze nieuwe meetwaarden vervangen de huidige COP- en EER-gegevens.

Moeten bestaande installaties omgebouwd worden?
Nee. Bestaande installaties moeten niet omgebouwd worden. Het gaat enkel om installaties die na 1 januari 2013 in de EU in omloop worden gebracht.

Worden airconditioningtoestellen duurder door de nieuwe richtlijn?
Toestellen die nu al aan de nieuwe vereisten voldoen, worden bij de inwerkingtreding van de Ecodesign-richtlijn niet duurder. Voor sommige producten zijn technische wijzigingen nodig, wat gepaard gaat met extra kosten. Maar die worden dankzij de aanzienlijk toegenomen efficiëntie heel snel teruggewonnen. Uiteindelijk geniet de gebruiker van lagere elektriciteitskosten en sparen we het milieu met een lagere CO2-uitstoot!

Wat zijn de voordelen van de richtlijn voor mij als klant?
Dankzij deze wettelijke regelgeving worden binnen de EU enkel nog energie-efficiënte warmtepompen verkocht. Afhankelijk van de toepassing kunt u zo tot 65 % energiekosten besparen. U hoeft trouwens niet tot 2013 te wachten. Energie-efficiënte warmtepompen zijn nu al beschikbaar bij Mitsubishi Electric!


Ontwerp mede dankzij Mitsubishi Electric
In verschillende vergaderingen van werkgroepen, waaraan ook de industrie deelnam, hebben vertegenwoordigers van Mitsubishi Electric actief meegewerkt aan de uitwerking van de richtlijn. Zo konden ook wij onze ideeën over energie-efficiënte warmtepompen in de richtlijn opnemen volgens het motto 'Changes for the better'.


Ontdek onze 12 vragen en antwoorden op het extranet!


Nieuwe energie-efficiëntieklassen voor lucht-lucht warmtepompen
www.my-ecodesign.be