Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. U kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen door deze voor dit domein te wissen. Instructies vindt u hier.

NieuwsMitsubishi Electric publiceert milieurapport 2012

Het rapport dat vandaag gepubliceerd werd, schetst de operaties van Mitsubishi Electric en zijn 114 binnenlandse en 68 overzeese filialen, evenals de inspanningen die zij leveren om bij te dragen tot koolstofarme, op recyclage gerichte samenlevingen aan de hand van milieuactiviteiten. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven.

CO2-uitstoot uit productieactiviteiten teruggebracht tot 933.000 ton (behaald target)
In het boekjaar 2012 afgesloten in maart 2012 werd de CO2-uitstoot voor de hele Groep door productieactiviteiten teruggedrongen tot 933.000 ton. Dit resultaat ligt ver onder de maximumuitstoot van 955.000 ton die de Groep zich initieel als target gesteld had, en was te danken aan een verhoogde productiviteit, de installatie van fotovoltaïsche systemen, realtime energiebeheer en andere energiebesparende apparatuur.

Het Zesde Milieuplan van de Groep met betrekking tot boekjaren 2010-2012 legde de nadruk op de installatie en het effectief gebruik van fotovoltaïsche systemen en efficiëntere koel- en verlichtingssystemen. Het streefde er ook naar om CO2-emissies te verlagen; een doelstelling die gerealiseerd moest worden via een verbeterd energieverbruik in het productieproces en realtime energiebeheer van individuele productielijnen en uitrusting. Om dit te bereiken gebruikte de Groep de EcoMonitor energiemeter en de energiebesparende datacollectieserver EcoServer van Mitsubishi Electric. Op drie jaar tijd wist de Groep zo de CO2-uitstoot te verlagen met 106.000 ton, waarvan 59.000 ton door de aanpassing van apparatuur en 47.000 ton door verbeteringen aan productielijnen.

In de Milieuvisie van de Mitsubishi Electric Group voor het jaar 2021 heeft de Groep zich als doel gesteld om de totale C02-uitstoot uit productieactiviteiten op lange termijn met 30 procent te verlagen ten opzichte van het boekjaar afgesloten in maart 1991.
In het huidige Zevende Milieuplan wil de Groep zijn C02-uitstoot met nog eens 121.000 ton verlagen tegen maart 2015.


CO2-uitstoot en -verlaging in productieactiviteiten (in kiloton)


Het Zesde Milieuplan
Boekjaar 2010 – 2012
BJ2010
 
BJ2011
 
BJ2012
 
 
Target
Resultaten
Resultaten
Resultaten
Target
Resultaten
CO2-
uitstoot
Mitsubishi Electric
510
504
472
508
510
504
Binnenlandse filialen
190
160
166
191
190
160
Overzeese
filialen
260
269
217
267
255
269
Totaal
960
933
855
966
955
933
CO2-
verlaging
in kader van driejaren-
plan
Mitsubishi Electric
48
64
19
22
16
23
Binnenlandse filialen
21
19
7
5
8
7
Overzeese
filialen
26
23
8
8
10
7
Totaal
95
106
34
35
34
37
† CO2-verlaging die nodig is om de vooropgestelde CO2-uitstoot te halen.


CO2-uitstoot van 84 ecoproducten gemiddeld met 26 procent verlaagd (behaald target)
Bovenop de inspanningen gericht op de productieactiviteiten van de Groep zet Mitsubishi Electric zich ook in om de CO2-uitstoot te verlagen van 84 producten uit zijn ruime assortiment. In het boekjaar 2012 lag de uitstoot van deze 84 producten gemiddeld 26 procent lager dan bij de afsluiting van het boekjaar in maart 2001. Hiermee doet de Groep het beter dan de oorspronkelijke vooropgestelde doelstelling van 25 procent.

Mitsubishi Electric schat dat de CO2-uitstoot bij het eindgebruik van producten 40 tot 50 keer hoger ligt dan tijdens het productieproces. Door nog betere milieuprestaties te halen zouden deze producten een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot koolstofarme maatschappijen. De Mitsubishi Electric Group heeft zich daarom in zijn Milieuvisie 2021 tot doel gesteld om de CO2-uitstoot uit productgebruik met 30 procent te verlagen.

In het huidige Zevende Milieuplan wil de Groep de uitstoot van de 84 producten met een bijkomend procentpunt verlagen.


Nulemissie van eindafval in alle geconsolideerde vestigingen in Japan
In het boekjaar 2012 genereerde Mitsubishi Electric een niet-geconsolideerde hoeveelheid eindafval (d.i. de hoeveelheid afval die rechtstreeks naar de stortplaats gevoerd wordt, gedeeld door de totale hoeveelheid afval en verkoopbare materialen) van 82.000 ton. Dit resultaat komt overeen met een eindafvalpercentage van slechts 0,0002 procent en overtreft zo ruimschoots de initiële doelstelling van 0,1 procent. Vandaag heeft het bedrijf de nulemissie bereikt, evenals een afvalpercentage van minder dan 0,1 procent over acht opeenvolgende jaren. Daarbij komt nog dat de Japanse filialen voor het tweede jaar op rij een nulemissie behaald hebben met een volume eindafval van 60.000 ton en een afvalpercentage van 0,02 procent.

Om de beperkte natuurlijke hulpbronnen optimaal te benutten werkt elke productiesite in Japan voor de verwerking van haar afval samen met andere nabijgelegen sites, waaronder ook die van verbonden ondernemingen: afval zoals plastic, olie, batterijen en hout wordt hierbij hergebruikt. In het boekjaar 2012 slaagde Mitsubishi Electric erin dit initiatief inzake recyclagelogistiek overal in de regio’s Kansai, Kyushu, Kanto en Chubu te promoten.

Wat de overzeese operaties betreft, is het belangrijk om plannen op te stellen die in elk land of regio overeenstemmen met de regelgeving of verwerkingsvoorwaarden inzake afval. In het boekjaar 2012 bedroeg de hoeveelheid eindafval van overzeese vestigingen 58.000 ton. Dit resultaat kwam overeen met een percentage van 1,6 procent en overtrof met een ruime marge de doelstelling van het bedrijf om onder de 3 % te eindigen. Deze verwezenlijking werd mogelijk gemaakt door casestudies over nulemissie uit te wisselen op regionale bijeenkomsten van filialen.

In het huidige Zevende Milieuplan zal de Groep zijn succesvolle inspanningen voortzetten en wordt er gemikt op een eindafvalpercentage onder de 0,1 procent voor alle geconsolideerde vestigingen wereldwijd.

Mitsubishi Electric publiceert milieurapport 2012
Milieurapport 2012